Welcome to Opec Plastics!

 

Liên hệ với Opec Plastics

Hãy liên hệ với chúng tôi để được đáp ứng dịch vụ tốt nhất. Quý khách vui lòng
liên lạc các địa chỉ dưới đây hoặc điền vào form thông tin bên dưới.
 • NORTHERN & central REGION polymer sales dept.
  Nguyen Minh Tiep (Justin)
  +84 985 241 788
  tiep.nguyen@opec.vn
 • Mr Hoi1
  southern polymer sales dept.
  Nguyen Minh Hoi
  +84 987 099 143
  hoi.nguyen@opec.vn
 • HEAD OF CENTRAL REGION REPRESENTATIVE OFFICE
  Nguyen Duc Hoang
  +84 986 156 817
  hoang.nguyen@opec.vn
 • INTERNATIONAL BUSINESS DEPT.
  Dang Thu Phuong (Angela)
  +84 904 862 893
  phuong.dang@opec.vn
 •  

  a

  INTERNATIONAL PACKING SALES DEPT.
  Bui Thi Thu Ha
  +84 987 099 526
  ha.bui@opec.vn
 • DOMESTIC PACKING SALES DEPT.
  Nguyen Hong Trang
  +84 988 115 611
  trang.nguyen@stadi.vn
 • Chị Hiền XNK
  LOGISTICS
  Nguyen Thu Hien (Jessica)
  +8424 7306 8868/Ext: 1130
  hien.nguyen@opec.vn
 • Ms minh1
  CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGERMENT
  Trinh Hong Minh
  +84 975 579 986
  minh.trinh@opec.vn
 • INTERNATIONAL BUSINESS ASSISTANT
  Dinh Phuong Huyen (Helen)
  +84 977 211 845
  huyen.dinh@opec.vn